Byla upravena stránka o aplikaci na zpracování výsledků